Cổng thông tin điện tử xã Thanh An - Xã Thanh An - Cam Lộ

KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2024)!

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Đảng uỷ - Hội đồng nhân dân
Uỷ ban nhân dân
Uỷ ban mặt trận
Các tổ chức chính trị khác
GIỚI THIỆU
TIN TỨC SỰ KIỆN
Thời Sự - Chính Trị
Văn hoá - Xã hội
An ninh - Quốc phòng
Kinh tế - Thị trường
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
BIỂU ĐỒ NHIỆM VỤ UBND HUYỆN CAM LỘ
AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và triển khai Kế hoạch kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh...

Chiều ngày 13/5/2024, tại Hội trường xã Thanh An tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và triển khai Kế hoạch kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở các thôn. Thành phần gồm có Đại diện Đảng ủy, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Các đồng...

THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,QP-AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024

Sáng ngày 03/7/2024, tại hội trường xã Thanh An Đảng ủy xã đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH,QP-AN, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2024. Về dự với Hội nghị: Cấp huyện có: Ông Đào Mạnh Hùng - UVBTV Huyện ủy - PCT. HHDND huyện Cam Lộ cùng các ông...

KINH TẾ - THỊ TRƯỜNG

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 xã Thanh An

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; Căn cứ Nghị Quyết...

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Quyết định Công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 trên địa bàn xã Thanh An

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021- 2025; Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm...

THỐNG KÊ VĂN BẢN
DỊCH VỤ CÔNG

Đến tháng 10 năm 2023
Huyện Cam Lộ đã giải quyết

 
99.8 %
hồ sơ đúng hạn
 

(Cập nhật lúc 07:00 ngày 14/10/2023)

THỐNG KÊ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
THÔNG BÁO

Mục tin - bài viết

THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 41

Tổng lượt truy cập: 21.533

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN