Chi tiết tin - Xã Thanh An - Cam Lộ

Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2024 xã Thanh An

14:30, Thứ Sáu, 29-3-2024

UBND xã Thanh An ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 21/02/2024 về công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024.

 

Thực hiện công tác CCHC tại bộ phận một cửa

 

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 21/02/2024 về công tác tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2024. UBND xã Thanh An yêu cầu cán bộ, công chức, các ban ngành liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch của UBND huyện về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Cam Lộ năm 2024.

Cụ thể, UBND xã yêu cầu cán bộ, công chức, các ban ngành liên quan cần thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng và chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện; các văn bản chỉ đạo, triển khai của huyện về CCHC nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền CCHC ở đơn vị. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước với cơ quan truyền thông bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đưa việc tuyên truyền CCHC vào hoạt động thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của xã. Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội trong việc phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Việc ban hành, triển khai kế hoạch tuyên truyền CCHC ngay từ đầu năm 2024 thể hiện tính quyết tâm thực hiện công tác CCHC, nhằm khắc phục các hạn chế, phát huy, duy trì các ưu điểm trong công tác CCHC năm 2023, cải thiện vị trí xếp hạng chỉ số CCHC của xã, góp phần nâng cao chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh (SIPAS).

 

Các tin khác
THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 45

Tổng lượt truy cập: 18.078

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN