An ninh - Quốc phòng - Xã Thanh An - Cam Lộ

An ninh - Quốc phòng

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và triển khai Kế hoạch kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở các thôn .

Chiều ngày 13/5/2024, tại Hội trường xã Thanh An tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và triển khai Kế hoạch kiện toàn lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở các thôn. Thành phần gồm có Đại diện Đảng ủy, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; Các đồng...

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO HÀNG NĂM CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO CƠ SỞ

THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 61

Tổng lượt truy cập: 19.708

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN