Cải cách hành chính - Xã Thanh An - Cam Lộ

Cải cách hành chính

Quy trình thực hiện đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước

Nội dung tuyên truyền CCHC thông qua hệ thống áp phích

Để công tác tuyên truyền cải cách hành chính thêm phong phú và đa dạng, đầu năm 2024 bộ phận VHXH đã tích cực tham mưu UBND xã thay mới hệ thống áp phích gồm 41 cái từ ngã tư sòng lên đến hết trụ sở (Nội dung tuyên truyền liên quan đến phát triển KTXH, cải cách hành chính, phổ biến giáo dục...

THÔNG BÁO
THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐIỀU HÀNH
THÔNG TIN PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 2

Tổng lượt truy cập: 21.535

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THANH AN